Resultater

Rapportør:Birger Knudsen
Observatører:Birger Knudsen
Område:Boligområde (Vardø, Finnmark)
Dato:01.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Ankomst01.05.2013