Resultater

Rapportør:Lars Bleken
Observatører:Lars Bleken
Område:Gullerudvika (Gran, Innlandet)
Dato:29.04.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Fenofase:Ankomst29.04.2013