Resultater

Rapportør:Tora Strand
Observatører:Tora Strand
Område:Synneren (Ringerike, Viken)
Dato:27.04.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Mandarinand (Aix galericulata) 
Fenofase:Ankomst27.04.2013