Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Førre (Tysvær, Rogaland)
Dato:27.04.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst27.04.2013
Kommentar:hørt 


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst27.04.2013
Kommentar:hørt 


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst27.04.2013
Kommentar:hørt og sett 


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst27.04.2013
Kommentar:hørt og sett 


Art:Orrfugl (Tetrao tetrix) 
Fenofase:Ankomst27.04.2013
Kommentar:Så ett eks., hørte spilling 


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst27.04.2013
Kommentar:hørt og sett