Resultater

Rapportør:Ingunn Stenberg Monsson
Observatører:Ingunn Stenberg Monsson
Område:Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
Dato:24.04.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Fenofase:Ankomst23.04.2013
Kommentar:På mellomlanding i liten smeltevannsdam på jorde i Furnes.