Resultater

Rapportør:Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Område:Grindal (Rennebu, Trøndelag)
Dato:23.04.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst20.04.2013
Kommentar:Første obs. av arten nær husa på garden. 3 eks, ein m tydeleg svart band på stjert, ein utan.har halde til i trær - mest bjørk - straks ved bolighus. Tårnfalk har vi elles berre sett i fjellet, ei hekking for mange (50?) år sidan i nærleiken av sæterfjøse