Resultater

Rapportør:Roy Kollersen
Observatører:Roy Kollersen
Område:Fagervika (Leirfjord, Nordland)
Dato:22.04.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst21.04.2013


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst21.04.2013