Resultater

Rapportør:Gottfred Labakk
Observatører:Gottfred Labakk
Område:Os (Saltdal, Nordland)
Dato:16.04.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Orrfugl (Tetrao tetrix) 
Fenofase:Ankomst15.04.2013
Kommentar:Orreleik