Resultater

Rapportør:Hilde Høidahl Vottestad
Observatører:Hilde Høidahl Vottestad
Område:Bebygd område (Øksnes, Nordland)
Dato:17.03.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Nøtteskrike (Garrulus glandarius) 
Fenofase:Ankomst26.02.2013
Kommentar:6-7 fugler satt i ei rogn i skogen bak huset