Resultater

Rapportør:Terje Bjerkan
Observatører:Terje Bjerkan
Område:Hølonda (Melhus, Trøndelag)
Dato:27.01.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst21.03.2012


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst09.06.2012


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst14.04.2012


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst28.04.2012


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst23.05.2012


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst01.03.2012


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst09.05.2012


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst24.04.2012


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst01.04.2012