Resultater

Rapportør:Gottfred Labakk
Observatører:Gottfred Labakk
Område:Storryggen/Middagsfjell (Saltdal, Nordland)
Dato:20.08.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Issoleie (Ranunculus glacialis) 
Fenofase:Blomstring19.08.2012