Resultater

Rapportør:Gottfred Labakk
Observatører:Gottfred Labakk
Område:Os (Saltdal, Nordland)
Dato:28.07.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Geitrams (Epilobium angustifolium) 
Fenofase:Blomstring24.07.2012


Art:Mjødurt (Filipendula ulmaria) 
Fenofase:Blomstring27.07.2012


Art:Strandrør (Phalaroides arundinacea) 
Fenofase:Blomstring24.07.2012


Art:Turt (Cicerbita alpina) 
Fenofase:Blomstring27.07.2012