Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Sagåsen (Eidskog, Innlandet)
Stasjon:Traktorveien
Dato:22.07.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Firkantperikum (Hypericum maculatum) 
Fenofase:Blomstring17.07.2012


Art:Guldå (Galeopsis speciosa) 
Fenofase:Blomstring17.07.2012


Art:Myrkongle (Calla palustris) 
Fenofase:Blomstring17.07.2012


Art:Nyseryllik (Achillea ptarmica) 
Fenofase:Blomstring17.07.2012


Art:Tungras (Polygonum aviculare) 
Fenofase:Blomstring17.07.2012


Art:Åkertistel (Cirsium arvense) 
Fenofase:Blomstring17.07.2012