Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:02.07.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Haremat (Lapsana communis) 
Fenofase:Blomstring02.07.2012


Art:Skogsalat (Mycelis muralis) 
Fenofase:Blomstring02.07.2012


Art:Sløke (Angelica sylvestris) 
Fenofase:Blomstring01.07.2012