Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Sagåsen (Eidskog, Innlandet)
Dato:16.06.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris) 
Fenofase:Blomstring16.06.2012


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring16.06.2012


Art:Engsyre (Rumex acetosa) 
Fenofase:Blomstring16.06.2012


Art:Fuglevikke (Vicia cracca) 
Fenofase:Blomstring16.06.2012


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring16.06.2012


Art:Gulflatbelg (Lathyrus pratensis) 
Fenofase:Blomstring16.06.2012


Art:Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) 
Fenofase:Blomstring16.06.2012


Art:Karve (Carum carvi) 
Fenofase:Blomstring16.06.2012


Art:Knollerteknapp (Lathyrus linifolius) 
Fenofase:Blomstring16.06.2012


Art:Krypsoleie (Ranunculus repens) 
Fenofase:Blomstring16.06.2012


Art:Marikåpe (Alchemilla sp.) 
Fenofase:Blomstring16.06.2012


Art:Ryllik (Achillea millefolium) 
Fenofase:Blomstring16.06.2012


Art:Rødkløver (Trifolium pratense) 
Fenofase:Blomstring16.06.2012


Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) 
Fenofase:Blomstring16.06.2012


Art:Stemorsblom (Viola tricolor) 
Fenofase:Blomstring16.06.2012