Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:10.06.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bringebær (Rubus idaeus) 
Fenofase:Blomstring10.06.2012


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring09.06.2012


Art:Roseslekta (Rosa) 
Fenofase:Blomstring09.06.2012