Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Lappland (Åmot, Innlandet)
Dato:30.05.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rød jonsokblom (Silene dioica) 
Fenofase:Blomstring30.05.2012


Art:Stikkemygg (Culicidae) 
Fenofase:Voksenstadiet30.05.2012
Kommentar:Mange mellom kl 18:00 og 21:00