Resultater

Rapportør:Lance Græger
Observatører:Lance Græger
Område:Hubred-Narum-Kolbu Kirke (Østre Toten, Innlandet)
Dato:28.05.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Lerkefalk (Falco subbuteo) 
Fenofase:Ankomst25.05.2012


Art:Vendehals (Jynx torquilla) 
Fenofase:Ankomst26.05.2012