Resultater

Rapportør:Erik Imerslund
Observatører:Erik Imerslund
Område:Oldereidet (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:20.05.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Fenofase:Ankomst17.05.2012


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst17.05.2012


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst16.05.2012


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst17.05.2012


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst16.05.2012


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst17.05.2012


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst19.05.2012


Art:Tyvjo (Stercorarius parasiticus) 
Fenofase:Ankomst16.05.2012