Resultater

Rapportør:Therese Torstensson
Observatører:Therese Torstensson
Område:Egen hage (Lillestrøm, Viken)
Dato:20.05.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst12.05.2012