Resultater

Rapportør:Arne Geir Trædal
Observatører:Arne Geir Trædal
Område:Breivik (Sandnes, Rogaland)
Dato:13.05.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst13.05.2012
Kommentar:2 - 3 uker senere enn vanlig