Resultater

Rapportør:Odd Magne Berge Iversen
Observatører:Odd Magne Berge Iversen
Område:Skeieneset , Hundvåg (Stavanger, Rogaland)
Dato:10.05.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst10.05.2012