Resultater

Rapportør:Olaf Hunsdal
Observatører:Olaf Hunsdal
Område:Reisaelvas munning og Sørkjosen (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:09.05.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst09.05.2012


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Fenofase:Ankomst09.05.2012