Resultater

Rapportør:Olaf Hunsdal
Observatører:Olaf Hunsdal
Område:Kjækan (Kvænangen, Troms)
Dato:05.05.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst04.05.2012