Resultater

Rapportør:Per Erik Borgan
Observatører:Per Erik Borgan
Område:liavegen 1 (Steinkjer, Trøndelag)
Dato:04.05.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst04.05.2012
Kommentar:teller 4 stykker ved foringsplass 


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Fenofase:Ankomst20.04.2012
Kommentar:ruger i fuglekasse på veggen 


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst11.03.2012
Kommentar:finnes litt hele vinteren 


Art:Dompap (Pyrrhula pyrrhula) 
Fenofase:Ankomst20.04.2012
Kommentar:4 stk.holder til ved foringsplass 


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Ankomst04.05.2012
Kommentar:11 stk v/foringsplass 


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst04.05.2012
Kommentar:36 stk. ved foringsplass 


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst20.04.2012
Kommentar:2stk 


Art:Pilfink (Passer montanus) 
Fenofase:Ankomst10.01.2012
Kommentar:hele vinteren,ruger i kasse på veggen 


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst15.04.2012


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst06.04.2012