Resultater

Rapportør:May Evy Ruud
Observatører:May Evy Ruud
Område:hage (Horten, Vestfold og Telemark)
Dato:03.05.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst02.05.2012