Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Olaf Rudi
Observatører:Olaf Rudi
Område:Midtre Rudi (Sel, Innlandet)
Dato:30.04.2012
Registrert:01.05.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst20.04.2012


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Fenofase:Ankomst01.11.2011


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst01.02.2012


Art:Dompap (Pyrrhula pyrrhula) 
Fenofase:Ankomst10.11.2011


Art:Granmeis (Poecile montanus) 
Fenofase:Ankomst05.01.2012


Art:Gråhegre (Ardea cinerea) 
Fenofase:Ankomst07.04.2012


Art:Gråsisik (Carduelis flammea) 
Fenofase:Ankomst14.04.2012


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Ankomst15.02.2012


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Ankomst10.01.2012


Art:Hønsehauk (Accipiter gentilis) 
Fenofase:Ankomst15.04.2012


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Fenofase:Ankomst10.10.2011


Art:Nøtteskrike (Garrulus glandarius) 
Fenofase:Ankomst10.04.2012


Art:Pilfink (Passer montanus) 
Fenofase:Ankomst01.11.2011


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst10.04.2012


Art:Skjære (Pica pica) 
Fenofase:Ankomst10.10.2011


Art:Spettmeis (Sitta europaea) 
Fenofase:Ankomst03.01.2012


Art:Svane (Cygnus sp.) 
Fenofase:Ankomst20.04.2012


Art:Svartmeis (Periparus ater) 
Fenofase:Ankomst01.10.2011


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst11.04.2012


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst15.04.2012