Resultater

Rapportør:Jørgen Grefstad
Observatører:Jørgen Grefstad
Område:Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
Dato:29.04.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst29.04.2012
Kommentar:Nordgjerdet 9 sang1 Bjørkfink. 


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Fenofase:Ankomst29.04.2012
Kommentar:Olskastet 1 Gjerdesmett. 


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst29.04.2012
Kommentar:Olskastet 1 Linerle.