Resultater

Rapportør:Gøsta Vilhelm Rougnø
Observatører:Gøsta Vilhelm Rougnø
Område:Vegset (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Dato:25.04.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Fenofase:Ankomst25.04.2012
Kommentar:8 


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst25.04.2012
Kommentar:2