Resultater

Rapportør:Gøsta Vilhelm Rougnø
Observatører:Gøsta Vilhelm Rougnø
Område:Vegset (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Dato:22.04.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Fenofase:Ankomst22.04.2012
Kommentar:to, (par?)