Resultater

Rapportør:Lance Græger
Observatører:Lance Græger
Område:Hubred-Narum-Kolbu Kirke (Østre Toten, Innlandet)
Dato:21.04.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Jordugle (Asio flammeus) 
Fenofase:Ankomst21.04.2012
Kommentar:Ett eksemplar