Resultater

Rapportør:Ingunn Stenberg Monsson
Observatører:Ingunn Stenberg Monsson
Område:Nydal I Furnes (Ringsaker, Innlandet)
Dato:18.04.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Fenofase:Ankomst17.04.2012
Kommentar:Så er paret på plass i dammen igjen