Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Berit Santtu
Observatører:Berit Santtu
Område:Øya, Fetsund (Lillestrøm, Akershus)
Dato:16.04.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråhegre (Ardea cinerea) 
Fenofase:Ankomst08.04.2012
Kommentar:Sees hver vår i Evja ved Glomma 


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst13.04.2012
Kommentar:6 stk i Evja ved Glomma 


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Fenofase:Ankomst10.04.2012
Kommentar:Hunnn og hann i Evja ved Glomma 


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst14.04.2012


Art:Stork (Ciconia ciconia) 
Fenofase:Ankomst10.04.2012
Kommentar:2 stk. fløy over området mot Øyeren