Resultater

Rapportør:Lance Græger
Observatører:Lance Græger
Område:Hubred-Narum-Kolbu Kirke (Østre Toten, Oppland)
Dato:08.04.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Møller (Sylvia curruca) 
Fenofase:Ankomst08.04.2012
Kommentar:Denne "mølleren" viste seg ved direkte observasjon å være en uovertruffen imitator av en stær!?..Makan! Tigl. reg. var auditativ, så da er gåten løst.