Resultater

Rapportør:Hans E.H. Jacobsen
Observatører:Hans E.H. Jacobsen
Område:Flekkefjord. Lafjorden (Flekkefjord, Agder)
Dato:07.04.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst07.04.2012