Resultater

Rapportør:wenche kverneng
Observatører:wenche kverneng
Område:Engasjyen 12 (Rana, Nordland)
Dato:01.04.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst01.04.2012
Kommentar:Det var en flokk på ca 12 fulgler, 6 av fuglene var lyserød på brystet.har lest at fargen kommer av at føden har vært krepsdyr. 


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst18.03.2012