Resultater

Rapportør:Lance Græger
Observatører:Lance Græger
Område:Hubred-Narum-Kolbu Kirke (Østre Toten, Oppland)
Dato:26.03.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst24.03.2012


Art:Møller (Sylvia curruca) 
Fenofase:Ankomst25.03.2012


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet25.03.2012