Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Asak skole
Område:Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
Dato:22.03.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring19.03.2012


Art:Flaggspett (Dendrocopos major) 
Fenofase:Ankomst18.03.2012


Art:Gullstjerne (Gagea lutea) 
Fenofase:Blomstring20.03.2012


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst19.03.2012


Art:Svane (Cygnus sp.) 
Fenofase:Ankomst11.03.2012


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst19.03.2012