Resultater

Rapportør:Magne Kongsvik
Observatører:Magne Kongsvik
Område:bebygd område (Stavanger, Rogaland)
Dato:28.02.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Fenofase:Ankomst27.02.2012