Resultater

Rapportør:Egil Bruvold
Observatører:Egil Bruvold
Område:Grorud (Oslo)
Dato:22.02.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Ankomst08.02.2012
Kommentar:foringsplassen