Resultater

Rapportør:Trond Helge Jensen
Observatører:Trond Helge Jensen
Område:Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:12.02.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst10.05.2002


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst27.03.2002


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Ankomst09.05.2002


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst27.04.2002


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst16.05.2002


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst10.05.2002


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst10.05.2002


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst14.04.2002


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst29.03.2002


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst01.04.2002


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst14.05.2002


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst26.03.2002


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst15.05.2002