Resultater

Rapportør:Trond Helge Jensen
Observatører:Trond Helge Jensen
Område:Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:12.02.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst07.05.2000


Art:Blåstrupe (Luscinia svecica) 
Fenofase:Ankomst06.06.2000


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Ankomst07.05.2000


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst03.06.2000


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst30.04.2000


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst10.05.2000


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst30.04.2000


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst07.05.2000


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst17.05.2000


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst17.05.2000


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst30.04.2000


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst16.05.2000


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst18.05.2000


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst30.04.2000


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst17.05.2000


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst01.04.2000


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst07.05.2000


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst10.05.2000


Art:Svartmeis (Periparus ater) 
Fenofase:Ankomst10.05.2000


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst10.04.2000


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst20.03.2000