Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:29.07.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engknoppurt (Centaurea jacea) 
Fenofase:Blomstring29.07.2011


Art:Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum) 
Fenofase:Blomstring22.07.2011