Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:07.07.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Balderbrå (Matricaria inodora) 
Fenofase:Blomstring06.07.2011


Art:Firkantperikum (Hypericum maculatum) 
Fenofase:Blomstring05.07.2011


Art:Geitrams (Epilobium angustifolium) 
Fenofase:Blomstring07.07.2011


Art:Guldå (Galeopsis speciosa) 
Fenofase:Blomstring07.07.2011


Art:Hønsegras (Persicaria maculosa) 
Fenofase:Blomstring06.07.2011


Art:Klengemaure (Galium aparine) 
Fenofase:Blomstring07.07.2011


Art:Kvassdå (Galeopsis tetrahit) 
Fenofase:Blomstring07.07.2011


Art:Meldestokk (Chenopodium album) 
Fenofase:Blomstring06.07.2011


Art:Sløke (Angelica sylvestris) 
Fenofase:Blomstring05.07.2011