Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:27.06.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Brunrot (Scrophularia nodosa) 
Fenofase:Blomstring24.06.2011


Art:Linbendel (Spergula arvensis) 
Fenofase:Blomstring22.06.2011


Art:Rosettkarse (Cardamine hirsuta) 
Fenofase:Blomstring12.05.2011


Art:Skogfredløs (Lysimachia nemorum) 
Fenofase:Blomstring22.06.2011