Resultater

Rapportør:Gottfred Labakk
Observatører:Gottfred Labakk
Område:Storryggen/Middagsfjell (Saltdal, Nordland)
Dato:13.06.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fjellsmelle (Silene acaulis) 
Fenofase:Blomstring13.06.2011


Art:Risbjørk (Betula nana) 
Fenofase:Blomstring13.06.2011


Art:Snøsoleie (Ranunculus nivalis) 
Fenofase:Blomstring13.06.2011


Art:Tuesildre (Saxifraga cespitosa) 
Fenofase:Blomstring13.06.2011