Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:27.05.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring27.05.2011