Resultater

Rapportør:Erik Imerslund
Observatører:Erik Imerslund
Område:Oldereidet (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:22.05.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst15.05.2011


Art:Tyvjo (Stercorarius parasiticus) 
Fenofase:Ankomst14.05.2011