Resultater

Rapportør:Jørgen Grefstad
Observatører:Jørgen Grefstad
Område:Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
Dato:12.05.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulsanger (Hippolais icterina) 
Fenofase:Ankomst12.05.2011
Kommentar:1 syngende Storsten.