Resultater

Rapportør:Rolf Eric Seljevold
Observatører:Rolf Eric Seljevold
Område:Flostrand (Rana, Nordland)
Dato:10.05.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kaie (Corvus monedula) 
Fenofase:Ankomst10.05.2011


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Fenofase:Ankomst10.05.2011